Czwartek, 16 maja

Dzień organizatorski (przyjazd osób funkcyjnych, przygotowanie terenu i materiałów do Święta Stado).
Od godzin popołudniowych będą przyjmowani pozostali uczestnicy święta.

wieczorem zaproszenie rusałek

Piątek, 17 maja

10:00-12:00 obrzęd i ceremonia otwarcia
12:15-12:45 obrzęd majowy
13:00-14:30 Akademia Małego Słowianina: teatrzyk pacynkowy
13:00-14:30 wykład Kamila Zatyki: „Napoje Słowian”
14:30-16:00 przerwa obiadowa
16:00-20:00 igrzyska
16:00-18:00 Akademia Małego Słowianina: igrzyska dla dzieci
18:00-20:00 warsztaty: „Motanki”
20:00-21:30 koncert: Dziwoludy
21:45-22:30 pochód ofiarny dla rusałek i demonów wodnych
22:30 biesiada „na pół gwizdka”

Sobota, 18 maja

09:30-11:00 wspólna praca
10:00-11:00 Akademia Małego Słowianina: baśnie (opowiada S. Góralczyk)
11:00-11:30 warsztaty: plecenie wianków i tradycyjne pieśni obrzędowe
11:30-13:00 wykład Rafała Merskiego: „Rodzima Wiara – pojmowanie Bogów”
13:00-14:30 przerwa obiadowa
14:30-17:00 obrzęd główny
18:00-19:30 koncert: Żmij
20:00-21:00 tańce
21:00-21:30 Akademia Małego Słowianina: czytanie bajek (czyta K. Nowak)
21:00 biesiada

Niedziela, 19 maja

09:00-13:00 wspólne śniadanie
13:00-13:15 obrzęd wyjścia
13:30-14:00 odprowadzenie rusałek
14:00-14:15 obrzęd zamknięcia
14:15-14:30 słowo od organizatorów