Przejdź do treści

Stado – to święto słowiańskie wzmiankowane z tej nazwy w dwóch znanych dziś, polskich źródłach średniowiecznych. Święto przypada na czas ostatniej pełni wiosny, gdy zbliża się kres zielonych pól, a coraz mocniej grzejące słońce zmienia kolor kłosów na dojrzały złoty. Jest to czas szczególny – zwany w ludowości Zielonymi Świątkami (Świątki w Lecie).

Imiona bóstw jakie wzywane są podczas święta Stado podaje Koźmińczyk wspominając nawet iż zna je z żywego obyczaju ludowego (o którym zapewne słyszał  lub nawet go widział), ale też i wzmianek w “pewnej kronice Polaków” (dziś niezachowanej).

Podczas święta Stado odprawiany będzie obrzęd odprowadzenia rusałek. Według poglądów etnografów XIX i XX stulecia, rusałki to wodne istoty demoniczne, powstałe na skutek utopienia się młodych, niezamężnych dziewcząt, zaliczające się do kategorii tzw. „dusz założnych”, czyli takich, którym niedane było przejść na tę drugą stronę, do świata zmarłych.

Od śródwiośnia po Zielone Świątki, a nieraz przesilenie letnie – wbijano w całej Europie w ziemię tzw. słupy majowe, okorowane drągi (tzw. strzały), dekorowane wstęgami i wieńcami.

Patroni
medialni

Facebook